TRANH ĐÔNG HỒ
 
 
 
Vinh hoa
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Tử vi
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Trống mái và đàn con
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Tiến tài
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Tiến lộc
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Thầy đồ cóc
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm
Chú thích : Bức tranh " Thầy đồ cóc" chính là một mật ngữ hướng thế hệ con cháu tìm về cội nguồn của tổ tiên. Bởi vì, khoa đẩu tức chữ hình con nòng nọc. Như vậy chỉ có Cóc hoặc cùng loài mới có con gọi nòng nọc. Hay nói một cách khác: chỉ có Cóc mới có chữ để dạy cho đời. Cho nên ông Cóc mới độc quyền trong sự giảng dạy. Đó chính là ý nghĩa của bức tranh dân dã này.
Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Rước trống
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Ông tổ
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Ngọc Hoàng
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Huyện dân
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 
Hứng dừa
Chất liệu : Tranh in khắc gỗ trên giấy điệp
Kích thước: 24cm x 35cm

Giá: 20.000 VND
 
 
     
     
 

 1 2|

 
 
TIN TỨC

dfgdfgd

Tranh dân gian Việt Nam

Khẳng định bản sắc Việt trên gốm

Gốm quê làng cổ

Mỹ thuật truyền thống