TƯỢNG GỐ
 
 
 
Tễu quỳ
Chất liệu : gỗ sơn son thếp vàng
Kích thước: 45cm
Giá: 600.000 VND
 
 
     
     
 
Quan pháp
Chất liệu : gỗ sơn son thếp vàng
Kích thước: 69cm
Giá: 850.000 VND
 
 
     
     
 
Tuyết Sơn
Chất liệu : gỗ sơn son thếp vàng
Kích thước: 69cm
Giá: 2.300.000 VND
 
 
     
     
 
hầu nữ 2
Chất liệu : gỗ sơn son thếp vàng
Kích thước: 39 cm
Giá: 240.000 VND
 
 
     
     
 
Hầu nữ 1
Chất liệu : Gỗ sơn son thếp vàng
Kích thước: 39cm
Giá: 240.000 VND
 
 
     
     
 
Thổi sáo
Chất liệu : gỗ sơn son thếp vàng
Kích thước: 39cm
Giá: 250.000 VND
 
 
     
     
 

 1| 2| 3

 
 
TIN TỨC

dfgdfgd

Tranh dân gian Việt Nam

Khẳng định bản sắc Việt trên gốm

Gốm quê làng cổ

Mỹ thuật truyền thống