TƯỢNG GỐ
 
 
 
Tam thế ( quá khứ)
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 69 cm
Giá: 2.300.000 VND
 
 
     
     
 
Tễu dâng cháp
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 69cm
Giá: 850.000 VND
 
 
     
     
 
Á thần
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 50cm
Giá: 600.000 VND
 
 
     
     
 
Hầu nữ
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 39 cm
Giá: 240.000 VND
 
 
     
     
 
Kim đồng dâng quả
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 39 cm
Giá: 240.000 VND
 
 
     
     
 
Tễu lúa
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 39 cm
Giá: 240.000 VND
 
 
     
     
 
Tuyết sơn
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước: 69 cm
Giá: 2.300.000 VND
 
 
     
     
 
Hầu nữ dâng quả
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước:39 cm
Giá: 240.000 VND
 
 
     
     
 
Ca Diếp
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước:39 cm
Giá: 240.000 VND
 
 
     
     
 
Tễu búi tóc
Chất liệu : gỗ sơn sơn thếp vàng
Kích thước:39
Giá: 240.000 VND
 
 
     
     
 
Tễu quỳ
Chất liệu : gỗ sơn son thếp vàng
Kích thước: 45cm
Giá: 600.000 VND
 
 
     
     
 

 1| 2 3|

 
 
TIN TỨC

dfgdfgd

Tranh dân gian Việt Nam

Khẳng định bản sắc Việt trên gốm

Gốm quê làng cổ

Mỹ thuật truyền thống